Happy Father’s Day

Happy Father’s Day

Happy Fathers day! Ipakita ang inyong respeto at pagmamahal sa pag-aalala at paggunita sa sakripisyo at pag-aarugang inalay sa inyo ng inyong mga ama mapa- Ama ito ng tahanan, ng Paaralan, ng silid-aralan at kung ano pa man. Happy Fathers Day!

#TInajerosNHS #FathersDay

Leave a Comment