Independence Day

Independence Day

Ngayong araw ipinagdiriwang natin ang Ika-122 na taon ng pagdedeklara ng kalayaan ng Pilipinas sa Kawit, Cavite. Bagama’t tayo ay nasa sitwasyong pumipigil sa atin para maging malaya sa kani-kaniyang tahanan, ipakita padin natin ang kalayaan natin sa pagpapahayag ng sarili at pakikiisa sa pagunita sa ating kalayaan bilang Pilipino. Maligayang Araw ng Kalayaan!

#TinajerosNHS #IndependenceDay

Leave a Comment